CLOSE
Fotograf Eva Blixman

Jag har inriktat mig på studiofotografering såväl till privatpersoner som företag.
Jag utför bland annat: barnfoto - gravidfoto - produktfoto - porträtt - studentfoto - hundfoto

Min fotostudio finns i Göteborg på Wrangelsgatan 11.
Vid intresse av fotografering ring eller maila för priser och tidsbokning.

Tel: 0707-290708 Mail: eva[A]evablixman.se Hemsida: evablixman.se

Bloggen...


2010-06-15 | 13:43:41


Bloggen har inte fungerat på ett par timmar, ifall det är någon som försökt att besöka min blogg. Men nu hoppas jag att allt fungerar som det ska igen. Jag kommer tillbaka snart med lite bilder och sånt...

/ Eva


Kommentarer
Postat av: Karin

Tyvärr är inte jag rätt person att fråga sådana frågor, men jag blev informerad om att vi hade tekniska problem under förmiddagen. Tror dock att det är åtgärdat nu? Kontakta kunservice@blogg.se om du får problem!:)

2010-06-15 @ 14:40:55
URL: http://karinolofsson.se
Postat av: Marie

Verkar vara flera bloggar på blogg.se som varit problem med. Jag kom inte in på flera stycken. Skönt att det inte var långvarigt. Annars hade man väl fått bloggabstinens ;)

2010-06-15 @ 14:50:01
URL: http://ganskalagom.blogspot.com
Postat av: Luci

min har också strulat.

2010-06-15 @ 17:00:43
URL: http://luci.se/
Postat av: Pavel

Здравствуйте!

Извините, что пишу свой комментарий в этой теме. Сам я из России. Меня зовут Колчин Павел. Случайно попал на Ваш фотоблог по запросу в Google: "bilder" - ошибся, хотел "builder" (строитель по-английски, а "bilder", как оказалось, это фотография по-немецки, да и по-шведски).Ваш фотоблог мне понравился, Вы замечательный фотограф. По зоне .se понял, что блог шведский, а шведского языка я, к сожалению, совсем не знаю. Но сила искуства фотографии как раз в том, что не нужно знать родного для фотографа языка, чтобы оценить красоту его работ. Фотография - межнациональный язык, на котором можно выражать свои чувства и эмоции.

Потом я воспользовался сервисом Google для перевода сайтов на разные языки.

Понравились ваши советы для начинающих фотографов, было интересно прочитать. Кстати я тоже люблю цветы, особенно розы.

Также меня заинтересовали ваши рассуждения по-поводу защиты авторского права. Я Вас полностью поддерживаю в том, что ваши фотографии - это ваша собственность, и другие люди не должны присваивать себе авторство, а тем более зарабатывать деньги на ваших фотографиях. Но не очень понятно ваше мнение для таких ситуаций: человек бескорыстно разместил вашу фотографию со ссылкой на ваш сайт или использовал вашу фотографию при изготовлении фотоколладжа или карикатуры. Он нарушил авторское право или нет?

Очень понравилась ваша идея выложить в блоге примеры кражи ваших фотографий, можно так составить чёрный список нечестных авторов и их сайтов.

Заметил у вашего блога небольшой недостаток:

блог сильно нагружен фотографиями и при просмотре рубрик, из-за большого числа сообщений сайт долго загружается. Есть смысл разбить содержание рублик на отдельные страницы.Спасибо за внимание. Желаю творческих успехов!P.S. Я писал по-русски, с помощью Google перевёл на шведский язык, а так как его совсем не знаю, то для контроля дополнительно на английский язык.Hallå

Förlåt, jag skriver min kommentar om detta ämne. Jag kommer från Ryssland. Mitt namn är Pavel Kolchin. Av misstag träffat din fotoblogg på begäran i Google: "bilder" - fel, som "byggare" (Builder på engelska, och "bilder", som det visade sig, är detta foto på tyska och svenska).Din fotoblogg Jag gillade dig en bra fotograf. Per zon. Se insåg att bloggen svenska och svenska språket, jag tyvärr vet inte. Men kraften av fotokonst är bara det, inte behöver känna till modersmål för fotografen att uppskatta skönheten i hans arbete. Fotografi - interetniska språk som du kan uttrycka dina känslor.

Sedan använde jag den Google-tjänst för att översätta webbsidor till olika språk.

Gillade din råd för nybörjare fotografer, det var intressant att läsa. Förresten, jag älskar också blommor, särskilt rosor.

Jag är också intresserad av ert resonemang när det gäller skyddet för upphovsrätten. Jag stöder er helt i dina bilder - det är din egendom, och andra bör inte överta dennes författarskap, och än mer att tjäna pengar på dina foton. Men inte mycket tydlig i din åsikt för sådana situationer: en människa placeras osjälviskt ditt foto med en länk till din webbplats eller använda ditt foto i tillverkningen fotokolladzha eller tecknade serier. Han kränkte upphovsrätten eller inte?

Mycket lik din idé att lägga ut bloggen exempel stöld av dina bilder, så att du kan sammanställa en svart lista över oskäliga författare och deras webbplatser.

Jag såg din blogg en liten nackdel:

blogg tungt lastad med bilder och när du tittar på uppgifterna för ett stort antal meddelanden som platsen för en lång tid att starta upp. Det är vettigt att dela upp innehållet i en rubel till enskilda sidor.Tack för er uppmärksamhet. Jag önskar er all framgång!P.S. Jag skrev på ryska, med Google översättas till svenska, liksom den inte vet att för att kontrollera en extra engelska.Hello!

Sorry, I was writing my comment on this topic. I am from Russia. My name is Pavel Kolchin. Accidentally hit your photoblog on request in Google: "bilder" - wrong, like "builder" (Builder in English, and "bilder", as it turned out, this photo is in German, and Swedish).Your photoblog I liked you a great photographer. By Zone. Se realized that blog Swedish, and Swedish language, I unfortunately do not know. But the power of art photography is just that, do not need to know the native language for the photographer to appreciate the beauty of his work. Photography - interethnic language in which you can express your feelings and emotions.

Then I used the Google service to translate websites into different languages.

Liked your advice for beginners photographers, it was interesting to read. Incidentally, I also love flowers, especially roses.

I am also interested in your reasoning in regard to copyright protection. I fully support you in that your photos - it's your property, and other people should not usurp the authorship, and even more so to make money from your photos. But not very clear in your opinion for such situations: a man unselfishly placed your photo with a link to your site or use your photo in the manufacture fotokolladzha or cartoons. He violated copyright or not?

Very like your idea to lay out the blog examples of theft of your photos, so you can compile a blacklist of unfair authors and their sites.

I noticed your blog a little drawback:

blog heavily loaded with photos and when viewing entries for a large number of messages the site for a long time to boot. It makes sense to divide the contents of a ruble to individual pages.Thank you for your attention. I wish you every success!P.S. I wrote in Russian, with Google translated into Swedish, as well as it did not know that for the control of an additional English language.

2010-07-15 @ 19:28:26
URL: http://www.i-prorab.ru

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0
Copyright © Eva Blixman 2007 - 2015

bloglovin

Fotobloggar Bildbloggar bloggar Blogglista.se Top Fotobloggar bloggar Reggad på Commo.se bloggar Photo Blogs - Blog Catalog Blog Directory